English   עברית
תכשיט שאין שני לו.

 
כמונו, בני האדם – הוא נוצר משילוב שלא ניתן להעתיק, לשחזר או ליצור בדיוק כמוהו!

תכשיט שנוצר משילוב של אבן מיוחדת, חומרים, "טעויות" והשראה ליצירה "חד פעמית".

כזהו גם תכשיט שנוצר בהזמנה אישית.


"אחד ויחיד" הופך לבעל ערך משמעותי יותר ליוצרו ובעליו.


ליצירת קשר ו/או קביעת פגישה אישית הקליקו כאן.